Giáo dục

Những dịch vụ chúng tôi thực hiện:

 1. Xây dựng chương trình khung, bài giảng trực tuyến
 2. Sản xuất bài học trực tuyến ứng dụng interactive media
 3. Thiết lập hệ thống học tập trực tuyến – elearning system
 4. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong giáo dục
 5. Thiết kế học liệu
1. Xây dựng chương trình khung, bài giảng trực tuyến

 • Nội dung ngắn gọn, súc tích và cô đọng để người học có thể hấp thụ được trong khoảng thời gian ngắn
 • Thiết kế nghệ thuật nhằm tác động tích cực đến tinh thần người học ngay những giây phút đầu tiên
2. Sản xuất bài học trực tuyến ứng dụng Interactive media

 • Tăng tính tương tác giữa bài học và người học, tránh thời gian chết và cách học thụ động
 • Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong thiết kế
3. Thiết lập hệ thống học tập trực tuyến – elearning system

 • Thiết lập hệ thống elearning đạt hiệu suất cao
 • Dễ dàng kiểm soát, hỗ trợ kỹ thuật 24/24
4. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong giáo dục

 • Ứng dụng VR, AR, AI trong giảng dạy
 • Dễ sử dụng, hỗ trợ 24/24
5. Thiết kế học liệu

 • Thiết kế học liệu theo yêu cầu
 • Hỗ trợ 24/24, đa ngôn ngữ