Gia công Phần mềm

Những dịch vụ chúng tôi thực hiện:

 1. Gia công giao diện web và ứng dụng
 2. Gia công hệ quản trị web và ứng dụng
 3. Gia công chức năng cho web, ứng dụng
 4. Gia công API tùy biến theo yêu cầu
1. Gia công giao diện web & ứng dụng

 • Thiết kế, lập trình giao diện khách theo hệ quản trị sẵn có
 • Cải tiến giao diện tương thích đa thiết bị: máy tính, điện thoại,…
 • Gia công ứng dụng nền web theo yêu cầu
2. Gia công hệ quản trị web & ứng dụng

 • Thiết kế cơ sở dữ liệu cho web và ứng dụng theo yêu cầu khách hàng
 • Lập trình hệ quản trị cho web và ứng dụng kết hợp với giao diện sẵn có
 • Nâng cấp, cải tiến hệ quản trị và chức năng cho web & ứng dụng
3. Gia công chức năng tùy biến cho web, ứng dụng

 • Thiết kế, gia công các chức năng mới theo yêu cầu của khách hàng.
 • Cải tiến, nâng cấp các chức năng dựa theo web, ứng dụng có sẵn.
4. Gia công API tùy biến theo yêu cầu

 • Thiết kế và thực hiện các API cho các dịch vụ tùy biến theo yêu cầu khách hàng.
 • Nâng cấp, tùy biến, cải tiến, bảo trì các API đã có sẵn nhằm bảo mật và tối ưu.